فرم ثبت نام دوره گرای بین‌الملل ۱۴۰۱

فرم ثبت نام دوره شامل چند صفحه است و متقاضیان لازم است ضمن تکمیل دقیق همه صفحات و فیلدهای ضروری، مراحل ثبت نام را تا عضویت در کانال خصوصی دوره به نام «گرای بین الملل» ادامه دهند.