آشنایی با کشورها

آشنایی تفصیلی با عراق

هر گونه کپی، فروش و انتشار محدود یا گسترده فیلم‌های آموزشی این دوره ممنوع و شرعا حرام است. استفاده از این فیلم‌ها صرفا برای شخص خریدار مجاز خواهد بود. این مجموعه فیلم، از تدریس مجازی دکتر علیرضا مجیدی در دوره آموزشی «دور دنیا در ۱۸ روز» ضبط شده است. این بسته شامل ۷ قطعه فیلم …

آشنایی تفصیلی با عراق ادامه »

آشنایی تفصیلی با افغانستان

هر گونه کپی، فروش و انتشار محدود یا گسترده فیلم‌های آموزشی این دوره و نگهداری و ذخیره‌سازی آن پس از اتمام دوره ممنوع و شرعا حرام است. استفاده از این فیلم‌ها صرفا برای شخص خریدار و در طول مدت زمان دوره مجاز خواهد بود. این مجموعه فیلم، از تدریس مجازی دکتر امین رضایی نژاد در …

آشنایی تفصیلی با افغانستان ادامه »